Myšlenka na 13. týden

Flp 2:6,7 // Ježíš Kristus, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nedbal na svou vznešenost, že je rovný Bohu, nýbrž zřekl se sám sebe, když vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.

Ježíš se zřekl sám sebe a stal se podobný nám, lidem. Tím nám dál příklad pokory a velké lásky k Bohu Otci. Je to příklad, který máme následovat. Když se zřekneme sami sebe, našich světských radostí a žádostí, podobáme se Kristu. Jsme s ním velmi těsně spojeni poutem Boží lásky. Lásky, která nezná hranic.

o. Vít Rozkydal