Hromnice a Svatoblažejské požehnání

Na začátku února jsme oslavili – 2. února Hromnice – Uvedení Páně do chrámu a 3. února svátek svatého Blažeje. Byli posvěceny svíčky hromničky a uděleno svatoblažejské požehnání (s prosbou o ochranu proti nemocem ušním a krčním a proti všemu zlému).