Filmana: filmy, které nasytí duši

Filmana je streamovací platforma s křesťanskými filmy. Můžete sledovat pečlivě vybrané dokumenty a hrané filmy o životě, naději a víře z celého světa pro hodnotně strávený čas.

Za 149 Kč měsíčně získáte neomezené sledování, každý měsíc nové filmy a vše bez reklam.

Filmana je první československá streamovací platforma se zaměřením na tituly, které odpovídají hodnotám křesťanství. Filmana vznikla v roce 2023 ve Zlíně za podpory mnoha štědrých dárců a podporovatelů. Její smysl zaštiťuje nezávislý Nadační fond Filmana, jehož posláním je přinášet křesťanské hodnoty prostřednictvím filmové tvorby. Podstata platformy Filmana je tedy nezisková. Kromě zprostředkování hodnotných filmů z celého světa je cílem služby nové tituly i tvořit a pomáhat jejich tvůrcům. Zakoupením předplatného pomůžete nejen s provozem platformy, ale také s tím, abychom mohli dobrou zprávu o Bohu šířit dál.

Obsah dostupný na Filmaně je rozdělen do přehledných kategorií, aby si každý přišel na své. Postupem času byste na Filmaně měli najít i nový originální obsah vytvořený přímo pro ni. Vznikající tituly můžete podpořit svým hlasem nebo i příspěvkem na portálu Donace.cz 

Veškerý filmový obsah je ve službě Filmana poskytován legálně na základě platných smluv s filmovými distributory. Dohlíží na ni Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Více na www.filmana.cz