Školáci v kostele

Ve čtvrtek 25. ledna navštívili školáci naší ZŠ kostel sv. Barbory. Přišli obdivovat betlémy, mohli si zazvonit na starý zvon „umíráček“ a mohli si zazpívat za doprovodu varhan a kytary.