I jeden člověk může spojit celou vesnici

Dne 1. září 2023 zemřel v břeclavské nemocnici Miroslav Sedlák. Pro někoho to byla zcela neznámá osoba, jiní jej znali jako jednoho z obyvatel domu pro seniory, další si pamatovali, že tu před lety působil jako duchovní správce a bydlel na faře. Mohla bych pokračovat ve výčtu, ale raději napíšu, kdo byl P. Miroslav Sedlák pro šakvické farníky.

Do Šakvic přišel jako 47letý začínající kněz. Od první chvíle byl komunikativní, snažil se poznat doslova celou vesnici a každého jejího obyvatele – kostelem a obecním úřadem s poštou počínaje, obchodem, všemi spolky napříč, knihovnou a dalšími rozhodně nekonče. Možná byl takový právě proto, že předtím léta pracoval i jako poštovní doručovatel a setkávání s lidmi všech generací patřilo k jeho denní rutině.

Nebál se zastavit na kus řeči ani s mladými, ani se staršími. Pro mnohé našel povzbudivé slovo a rád podporoval každého, kdo to potřeboval. Nejen v naší farnosti „zadotoval“ z vlastního různé projekty, měl připraveno drobné „pastelkovné“ pro nejednoho studenta a často se o jeho štědrosti nikdo ani nedozvěděl.

V roce 2000 byl přeložen a život v Šakvicích běžel dál. Když se o devatenáct let vrátil do zakoupeného domu v penzionu pro seniory, mnozí si na něj už moc nepamatovali. Obdivoval, kolik nových tváří se v dědině objevilo, jak zde rostou nové domy a ulice jako houby po dešti, pochvaloval si nádherně upravené ulice plné květů – zkrátka říkal, že místo svého dožití si lépe vybrat nemohl. I když to vypadalo, že mnozí si jej už moc nepamatují, opak byl pravdou. V den pohřbu se spojili všichni, kdo byli osloveni – hasiči korigovali dopravu, protože se sjelo mnoho lidí z bývalých farností, přijel i brněnský biskup Pavel Konzbul a zástupci obcí, kde P. M. Sedlák působil. Naši myslivci nesli rakev do kostela, stříleli salvu na hřbitově, zdarma poskytli prostory areálu myslivny pro smuteční hostinu a pomáhali s přípravami. Další dobrovolníci pekli cukroví a koláče, obsluhovali, uklízeli, připravovali nádhernou výzdobu, zpívali a hráli, atd. Všude vládl klid a radost ze společného díla, které se mimořádně vydařilo – přesně tak, jak to měl Otec Miroslav rád.

Miroslav Sedlák se narodil 4. dubna 1945 ve Vratíkově (farnost Boskovice), na kněze byl vysvěcen 7. září 1991 v Brně. Jeho prvním působištěm bylo Nové Město na Moravě a Sněžné na Moravě. V roce 1992 byl ustanoven administrátorem v Šakvicích, odkud spravoval sousední farnosti Popice u Hustopečí, krátce Pouzdřany a poté Horní a Dolní Věstonice. Na podzim 2000 byl ustanoven administrátorem a po roce farářem v Cetkovicích s excurrendy Knínice u Boskovic a Vísky u Letovic. V letech 2005–2014 působil jako farář v Horním Štěpánově, v roce 2007 krátce spravoval tři měsíce ještě Knínice u Boskovic a do roku 2008 i Protivanov. V roce 2014 se stal farářem v Šardicích, odkud dva roky spravoval i Bohuslavice u Kyjova. Od srpna 2019 byl výpomocným duchovním v Šakvicích. Do posledních chvil, kdy měl síly, vypomáhal místnímu faráři Jiřímu Grmolcovi se zpovídáním farníků a se vším, co bylo potřeba.

Jak bylo v úvodu zmíněno, práh věčnosti překročil Otec Miroslav 1. 9. 2023 a nyní odpočívá na místním hřbitově v kněžské hrobce, kterou již před pár lety krásně opravil a upravil, a s nadějí očekává vzkříšení…

Otče Miroslave, děkujeme za Vaši službu, humor, optimismus, dennodenní nasazení pro dobré věci, za Vaše přátelství a touhu spojit všechny lidi v jedno společenství, kde je láska k bližnímu a vzájemná úcta na prvním místě.

Eliška Brúčková