Zemřel P. Miroslav Sedlák

S nadějí na vzkříšení oznamujeme, že dne 1. září 2023 překročil práh věčnosti P. Miroslav Sedlák, výpomocný duchovní v Šakvicích.

Rozloučíme se s ním při mši svaté v sobotu 9. září v 10.30 hodin v kostele sv. Barbory v Šakvicích a po mši svaté ho doprovodíme na hřbitov, kde bude očekávat vzkříšení.

Po pohřbu jsou všichni srdečně zváni na malé občerstvení na myslivně v Šakvicích.


Narodil se 4. dubna 1945 ve Vratíkově (farnost Boskovice), na kněze byl vysvěcen 7. září 1991 v Brně.

Jeho prvním působištěm bylo Nové Město na Moravě a Sněžné na Moravě.

V roce 1992 byl ustanoven administrátorem v Šakvicích, odkud spravoval sousední farnosti Popice u Hustopečí, krátce Pouzdřany a poté Horní a Dolní Věstonice.

Na podzim 2000 byl ustanoven administrátorem a po roce farářem v Cetkovicích s excurrendy Knínice u Boskovic a Vísky u Letovic.

V letech 2005 až 2014 působil jako farář v Horním Štěpánově, v roce 2007 krátce spravoval tři měsíce ještě Knínice u Boskovic a do roku 2008 i Protivanov.

V roce 2014 se stal farářem v Šardicích, odkud dva roky spravoval i Bohuslavice u Kyjova.

Od srpna 2019 byl výpomocným duchovním v Šakvicích.

Zemřel 1. září 2023 v nemocnici v Břeclavi.