Duchovní obnova v Hustopečích

Zveme vás na postní duchovní obnovu „S Ježíšem u stolu“.

Akce se koná v sobotu 2.4.2022 v kostele sv. Václava v Hustopečích pod vedením P. ThLic. Petra Šikuly, faráře v Brně-Líšni. Po každé přednášce bude příležitost k adoraci a k svátosti smíření.

Program:
14.00 – První přednáška
15.15 – Druhá přednáška
16.30 – Mše svatá