Duchovní obnova s o. Vojtěchem Šímou

V sobotu 2. března 2024 můžete využít možnost duchovní obnovy s o. Vojtěchem Šímou „Můj život s Ježíšem Kristem“. Duchovní obnova se uskuteční v kapli sv. Anežky v Hustopečích.

Celý článek

Filmana: filmy, které nasytí duši

Filmana je streamovací platforma s křesťanskými filmy. Můžete sledovat pečlivě vybrané dokumenty a hrané filmy o životě, naději a víře z celého světa pro hodnotně strávený čas.

Celý článek

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

Drazí bratři a sestry,
dnes slavíme Světový den nemocných a myslíme na ně ve svých modlitbách. Vám, drazí nemocní, vyprošujeme brzké uzdravení, je-li to Boží vůle. Pokud je vaším údělem nést kříž, pak vyprošujeme nejen sílu k jeho nesení, ale i vědomí, že v Božích očích má nesmírnou cenu každý okamžik, který jsme prožili ve spojení s Kristem.

Celý článek

Mše svatá na poděkování za zvládnuté pololetí

Ve středu 31. ledna mohli děti a mládež naší farnosti při mši svaté poděkovat za zvládnuté pololetí. Mše se konala v den svátku sv. Jana Boska (Don Bosco), zakladatele salesiánského hnutí a „Otce a učitele mládeže“.

Celý článek

Školáci v kostele

Ve čtvrtek 25. ledna navštívili školáci naší ZŠ kostel sv. Barbory. Přišli obdivovat betlémy, mohli si zazvonit na starý zvon „umíráček“ a mohli si zazpívat za doprovodu varhan a kytary.

Celý článek

Tříkrálová sbírka 2024

V sobotu chodili malí koledníci po naší obci. Měli přinést požehnání vašemu domu a zazpívat. A odnesli si příspěvek do Tříkrálové sbírky, často nějakou sladkost a váš úsměv. Díky za to. Můžete si prohlédnout fotky a krátké video 😉 Výtěžek sbírky je 54 327 Kč. Velké díky!

Celý článek