Ohlášky

 • Pátek, 1.3.2024 v 17:00

  Bedřich / sv. Suitbert (pátek 2. postního týdne)

  Za Boženu Šmídovou, manžela, dvě dcery, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci


 • Sobota, 2.3.2024 v 9:00

  Anežka / sv. Simplicius (sobota 2. postního týdne)

  Za živé a zemřelé členy živého růžence


 • Neděle, 3.3.2024 v 11:00

  Kamil / sv. Kunhuta (3. neděle postní)

  Za Annu Gronovou, rodiče, sourozence a duše v očistci


 • Středa, 6.3.2024 v 17:00

  Miroslav / bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav) (středa 3. postního týdne)

  Za Františku Vozdeckou, manžela Albína, dva syny a duše v očistci


 • Pátek, 8.3.2024 v 17:00

  Gabriela / sv. Jan z Boha (pátek 3. postního týdne)

  Za Jana Svobodu, syna, za Josefa Mináře a duše v očistci


 • Neděle, 10.3.2024 v 11:00

  Viktorie / sv. Jan Ogilvie (4. neděle postní)

  Za manžele Gremmelovy, Petru Celnarovou, za Jiřího Šalplachtu a živou rodinu


 • Neděle, 17.3.2024 v 11:00

  Vlastimil / sv. Patrik (5. neděle postní)

  Za Růženu Strouhalovou, manžela, děti a vnučku, za Žofii Francovou, manžela, vnučku, vnuka a duše v očistci


 • Neděle, 24.3.2024 v 11:00

  Gabriel / sv. Kateřina Švédská (6. neděle postní - Květná neděle)

  Za rodinu Bidmonovu, Štrublovu, Pokornou, Mohlerovu, s prosbou o ochranu Panny Marie a za duše v očistci


 • Neděle, 31.3.2024 v 11:00

  Quido / bl. Balbína (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)

  Za Ing. Jaroslava Brzobohatého, rodiče, bratra, rodinu a duše v očistci